niedziela, 29 września 2013

Generowanie kluczy głównych w nHibernate

Każda tabela w bazie danych powinna posiadać kolumnę zwaną kluczem głównym. Dzięki tej kolumnie jesteśmy w stanie jednoznacznie odróżnić wiersze w bazie danych.
nHibernate posiada kilka generatorów kluczy głównych. Możemy je podzielić na dwie kategorie:
 • takie, które wymagają odpytania bazy danych po wstawieniu rekordu do bazy o wygenerowany id
 • takie, które wstawiają id wraz z wierszem
Pierwszy sposób jest niekorzystny, gdyż aby pobrać wartość id klucza należy wywołać dodatkowe zapytanie do bazy danych - zwiększamy obciążenie na bazie danych, jednocześnie zmniejszając wydajność aplikacji.

Pierwsza grupa zawiera następujące generatory:
 • identity -zwraca id wygenerowane przez bazę
 • select - używa zapytania SELECT aby pobrać id rekordu (potrzebny jest w takim wypadku klucz naturalny)
 • sequence-identity - używany dla baz obsługujących sekwencje
 • trigger-identity - zwraca id wygenerowane przez trigger
 • native - w zależności od bazy danych (np. dla MS SQL identity, dla Oracle - sequence-identity)
Druga grupa jest szersza i zawiera więcej możliwości:
 • hilo - użyty jest algorytm Hi/Lo - rezerwowany jest zakres identyfikatorów numerycznych. Po skończeniu danego zakresu rezerwowany jest kolejny. Jest to bezpieczne rozwiązanie, gdyż użyta jest w bazie dodatkowa tabela przechowująca rezerwowane zakresy
 • guid - wykorzystuje GUID
 • guid.comb - łączy 10 bajtowy GUID wraz z 6 bajtową datą. Zmniejsza to poziom fragmentacji indeksu
 • guid.native - pobiera GUID z bazy (wymaga to odwołania do bazy dnaych)
 • uuid.hex - tworzy GUID numeryczny
 • uuid.string - zapisuje GUID w postaci binarnej - w takiej postaci jest nieczytelny dla człowieka 
 • counter - licznik inicjalizowany z zegara systemowego; nie można go stosować w rozwiązaniach gdzie baza jest współdzielona 
 • increment - rozwiązanie podobne do poprzedniego - wartość początkowa licznika pobierana jest na starcie jako MAX(Id) i inkrementowana w czasie działania programu. Nie nadaje się w rozwiązaniach gdzie jest współdzielona baza danych.
 • sequence - korzysta z sekwencji dostępnych w takich bazach jak Oracle i PostgreSql
 • seqhilo - łączy algorytm Hi/Lo z sekwencjami w celu poprawienia wydajności
 • foreign - używa klucza z innej encji - najczęściej wykorzystywany w przypadku relacji one-to-one
Każdy sposób ma swoje wady i zalety. Najbezpieczniejszą metodą jest GUID, który ze względu na swoją długość zapewnia unikalność pomiędzy wieloma instancjami aplikacji korzystającymi z tej samej bazy danych.
Jeżeli budujemy prostą aplikację, a z bazy będzie korzystała tylko jedna aplikacja możemy spokojnie jako klucza głównego użyć typu całkowitoliczbowego (integer).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz