niedziela, 15 września 2013

Czym jest REST i jak go użyć w WCF

Pisząc o WCF nie sposób pominąć REST. REST (Representational state transfer) - jest wzorcem pisania aplikacji rozproszonych udostępnianych po HTTP. REST zapewnia bardzo dużą skalowalność przez to iż nie jest przechowywany stan pomiędzy żądaniami.
Opiera się o słowa kluczowe dobrze znane z protokołu HTTP: GET, POST, PUT, DELETE. Dane mogą być przesyłane w postaci HTML, XML, JSON.
Wykorzystanie REST jest bardzo szerokie. Wystarczy wymienić, że tacy potentaci jak google, facebook czy flickr udostępniają cześć swojej funkcjonalności właśnie za pomocą REST.

WCF pozwala w bardzo prosty sposób udostępnić serwis jako REST.
Najważniejsza jest poprawna konfiguracja serwisu:


Code:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>

 <appSettings>
  <add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true" />
 </appSettings>
 <system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.5" />
  <httpRuntime targetFramework="4.5"/>
 </system.web>
 <system.serviceModel>
  <services>
   <service name="RestSample.Service1">
    <endpoint address="" binding="webHttpBinding" contract="RestSample.IService1" behaviorConfiguration="sampleBehavior">
    </endpoint>
   </service>
  </services>

  <behaviors>
   <endpointBehaviors>
    <behavior name="sampleBehavior">
     <webHttp helpEnabled="true"/>
    </behavior>
   </endpointBehaviors>
  </behaviors>
  
  <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" />
 </system.serviceModel>
 <system.webServer>
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
  <!--
    To browse web app root directory during debugging, set the value below to true.
    Set to false before deployment to avoid disclosing web app folder information.
   -->
  <directoryBrowse enabled="true"/>
 </system.webServer>

</configuration>


Dwie najważniejsze rzeczy jakie musimy wprowadzić do naszego standardowego configu:
 • typ bindingu - webHttpBinding 
 • do behaviors dodajemy webHttp
Co oznacza webHttpBinding i webHttp w przypadku tej konfiguracji?
WebHttpBinding:
 • tworzy kanał Http
 • wprowadza wsparcie dla plików cookie
 • protokoły i bezpieczeństwo (HTTP, HTTPS)
 • kodowanie wiadomości: XML, JSON
WebHttpBehavior:
 • operacje selekcji danych
 • serializacja danych
 • obsługa wywołań

Metody interfejsu możemy oznaczyć dodatkowymi atrybutami:
WebGet:
 • odpowiada czasownikowi HTTP GET
 • pozwala ustawić adres wywołania operacji (UtlTemplate) oraz parametry przekazywane do operacji
 • format wiadomości wyjściowej (XML, JSON)
 WebInvoke
 • pozostałe czasowniki protokołu HTTP
 • domyślnie wywoływany jest POST
 • pozwala na przekazanie parametrów; ostatni parametr wskazuje gdzie ma zostać zdeserializowana zawartość wiadomości
Warto zauważyć jeszcze jeden aspekt przedstawionej konfiguracji - helpEnabled. Dzięki temu przełącznikowi serwis jest w stanie sam wygenerować dokumentację wraz z przykładowymi zapytaniami. Przykładowa konfiguracja wygląda w następujący sposób:
Jest to bardzo przydatne - nie musimy tworzyć własnej dokumentacji - zostaje ona wygenerowana automatycznie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz